Những lỗi cơ bản thường mắc phải khi tập gym (Phần 3)

Hãy tiếp tục tìm hiểu tiếp các nguyên nhân khiến bạn dù rất chăm chỉ tập gym nhưng vẫn không đạt hiệu quả như mong đợi. Tăng tạ nặng quá nhanh: Nhiều người nôn nóng muốn đạt hiệu quả và nghĩ rằng tạ càng nặng sẽ càng có hiệu quả,…